MUĞLA İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

2020 YILI TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARINA YARDIM BAŞVURULARI

     
     27.05.2015  tarih ve 29368 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren, "Taşınmaz Kültür Varlıklarına Yardım Sağlanmasına Dair Yönetmelik" kapsamında Bakanlığımız bütçesinden özel hukuka tabi gerçek ve tüzel kişilerin mülkiyetinde bulunan korunması gerekli taşınmaz kültür varlıklarının korunması, bakım ve onarımı için ayni, nakdi ve teknik yardım sağlanmaktadır.

     2020 yılında proje yardımından yararlanmak isteyen taşınmaz sahiplerinin en geç 21.10.2019 tarihine kadar, uygulama yardımından yararlanmak isteyenlerin taşınmaz sahiplerinin ise en geç 31.12.2019 tarihine kadar taşınmazın bulunduğu, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.


-Proje Yardımı

Proje Başvuru Dilekçesi
Proje Yardımı için Gerekli Belgeler


-Uygulama Yardımı

Uygulama Başvuru Dilekçesi
Uygulama Yardımı İçin Gerekli BelgelerTAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARINA İLİŞKİN SIKÇA SORULAN SORULAR