MUĞLA İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Arabuluculuk Hizmetleri

2 Haziran 2018 tarih ve 30439 sayılı resmi Gazetede yayımlanan 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanununun 15/8. maddesi ile; arabululuculuk müzakerelerinde idareyi, üst yönetici tarafından belirlenen iki üye ile Hukuk Birimi amiri veya onun belirleyeceği bir avukat ya da Hukuk Müşavirinden oluşan komisyonun temsil edeceği hususu belirlenmiştir.Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Yönetmeliğinin 18/3. maddesi ile de idarenin merkezde ve taşra teşkilatlarında arabuluculuk komisyonu kurabileceği hususları düzenlenmiştir.
Bakanlığımız Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 28/08/2019 tarihli E.677787 sayılı Makam Oluru ile arabuluculuk komisyonlarının oluşturulması zorunlu hale getirilmiştir.
Bu kapsamda arabuluculuk müzakerelerinde Bakanlığımızın temsilini sağlamak üzere oluşturulan Arabuluculuk Komisyonu üyelerine ait bilgiler aşağıdaki gibidir. 


ASİL ÜYELER

YEDEK ÜYELER

Hüseyin TOPRAK (İl Müdürü)

Filiz KARACAAĞAÇ (İl Müdür Yardımcısı)

Osman ENGİNDENİZ (İl Müdür Yardımcısı)

Günnur KÖMÜRCÜ (Şube Müdürü)

Av. Mehmet DEMİRSAR

Av. Adem DEMİRTAŞ

Adres :                 
Emirbeyazıt Mah. Cumhuriyet Cad. Aylin Karaca Kavşağı 22/A Menteşe/MUĞLA

KEP Adresi :       muglakulturturizm@hs01.kep.tr

E-posta :              mehmet.demirsar@ktb.gov.tr
                            
Telefon :               0 252 280 11 00

Arabuluculuk  Hizmetleri İletişim Bilgileri

Hukuk Bürosu :     1115 - 1114 (Dahili)