MUĞLA İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

BEÇİN KALESİ KARŞILAMA MERKEZİNDEKİ TANITIM BİNASININ "KAFETERYA, HEDİYELİK EŞYA SATIŞ YERİ" İHALESİ

(a,

Muğla İli Milas İlçesi Mutluca Mahallesinde 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı içinde yer alan, 184 ada 54 parselde kayıtlı, Mülkiyeti hazineye ait Bakanlığımıza tahsisli Beçin Kalesi karşılama Merkezindeki Tanıtım binasının "Kafeterya, Hediyelik Eşya Satış Yeri" olarak 3 (Üç) yıl süre ile Kiralanması" ihalesine ait ilan metni aşağıdadır.

 

MUĞLA İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

 Bu sözleşme, Muğla İli Milas İlçesi Mutluca Mahallesinde 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı içinde yer alan, 184 ada 54 parselde kayıtlı, Mülkiyeti hazineye ait Bakanlığımıza tahsisli Beçin Kalesi karşılama Merkezindeki Tanıtım binasının “Kafeterya, Hediyelik Eşya Satış Yeri” olarak  3 (Üç)  yıllığı’na 2886 SK’nun 51 / g  maddesine göre kiraya verilecektir.

 

Sıra

No

Mahallesi

Mevkii

Mülkiyeti

Cinsi

Bina

Adeti

Aylık Bedel

Yıllık Bedel

Geçici

Teminat

Tutarı

1

Mutluca

Beçin

Hazine

Beçin Kalesi karşılama Merkezindeki Tanıtım binasının “Kafeterya, Hediyelik Eşya Satış Yeri” olarak 3 (Üç) yıl süre ile kiralanması

1

1220,00

14.640,00

439,20

 

 

       İHALE TARİHİ    :  22 Kasım 2023 Çarşamba                                                                                İHALE SAATİ   : 13 :30

  • İhale Usulü : 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun Pazarlık Usulü 51 (g) Maddesi;
  • Tekliflerin Sunulacağı ve İhalenin Yapılacağı Adres ve Süresi;  Emirbeyazıt Mah. Cumhuriyet CaddesiNo:22/A Menteşe/ MUĞLA

                                                                                                         ihale tarih ve saati olan 22 Kasım  2023 Çarşamba   günü saat:13:30

  • İhale Dokümanının görülebileceği ve temin edilebileceği yer ; Muğla İl Kültür Turizm Müdürlüğü ve Milas Müze Müdürlüğü
  • Görevli Personel : Ömür ÇAKIR,  Telefon : 5123973 (Milas Müze Müdürlüğü) Mustafa KÖROĞLU Telefon:214 12 61 (Muğla İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü)
  • İstenilen Belgeler : İhale Dosyasındaki gibi Teklif Mektubu, Geçici Teminat Belgesi (Mektup veya Dekont), Kimlik Fotokopisi ve Vekalet ise Vekaletname;
  • Teklif edilen fiyatlar KDV hariç olup taksitlere (KDV)  eklenerek tahsil edilecektir.