MUĞLA İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

2022 YILI TRAMPA PROGRAMI DUYURUSU

2022 YILI TRAMPA PROGRAMI DUYURUSU

 

2863 Sayılı Kanunun 15 inci maddesinin (f) bendi ile bu bende dayanılarak hazırlanan ve 22.05.2010 gün,  27588  sayılı  Resmi  Gazetede  yayımlanarak  yürürlüğe  giren  "Sit Alanlarında  Kalan  Taşınmazların  Hazine  Taşınmazları  İle  Değiştirilmesi  Hakkında" Yönetmelik hükümleri kapsamında, 2022 Yılı Trampa Programı Kültür ve Turizm Bakanlığınca hazırlanmıştır.

 

Muğla İlinde 2022 Yılı Trampa Programına Alınan Alanlar;

 

-Bodrum İlçesi, Eskiçeşme Mahallesi 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı,

Bu sit alanlarında taşınmazı bulunan ve 2022 yılı trampa programından yararlanmak isteyen taşınmaz maliklerinin altmışgün içinde anılan yönetmelik kapsamında yer alan belgeler ile birlikte Müdürlüğümüze veya doğrudan Bakanlığımıza başvuruda bulunmaları gerekmektedir.


İlgililere duyurulur.