MUĞLA İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

2021 YILI EK TRAMPA PROGRAMI DUYURUSU

2021 YILI EK TRAMPA PROGRAMI DUYURUSU

 

2863 Sayılı Kanunun 15 inci maddesinin (f) bendi ile bu bende dayanılarak hazırlanan ve 22.05.2010 gün,  27588  sayılı  Resmi  Gazetede  yayımlanarak  yürürlüğe  giren  "Sit Alanlarında  Kalan  Taşınmazların  Hazine  Taşınmazları  İle  Değiştirilmesi  Hakkında" Yönetmelik hükümleri kapsamında, 2021 Yılı Trampa Programı Kültür ve Turizm Bakanlığınca hazırlanmıştır.

 
2021 Yılı Ek Trampa Programı kapsamında,
 
İlimizde ek trampa programına 
alınan sit alanı ;

Datça İlçesi, İskele Mahallesi, Burgaz Örenyeri 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı, olarak belirlenmiştir. 

  

Bu sit alanında taşınmazı bulunan ve 2021 yılı ek trampa programından yararlanmak isteyen taşınmaz malikleri altmış gün içinde anılan yönetmelik kapsamında yer alan belgeler ile birlikte Müdürlüğümüze veya doğrudan Bakanlığımıza başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

 

İlgililere duyurulur.