MUĞLA İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Nereye Gidilir?

YOLBUL (NAVIGATION)

Bodrum Kalesi ve Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi

Bodrum Kalesi, 1406-1522 yılları arasında St. Jean Şövalyeleri tarafından, antik çağlarda ada olan ancak daha sonraları kente bağlanarak yarımada durumuna gelen kayalık bir yarımada üzerinde, iki liman arasında inşa edilmiştir. Kare planlı ve 180m x185m ölçülerinde olan kalenin yapımında, dünyanın yedi harikasından biri olan ve zaman içerisinde depremlerle yıkılan Mausoleion’un taşları kullanılmıştır. İç kale içerisinde Fransız, İtalyan, İngiliz, Alman ve İspanyol (Yılanlı) kuleleri bulunmaktadır. En yüksek kule deniz seviyesinden 47,50 m yükseklikte olan Fransız Kulesi'dir. Kalenin doğu duvarı dışında kalan bölümleri çift beden duvarları olarak takviye edilmiştir. İç kaleye 7 kapı geçilerek ulaşılır. Kapılar üzerinde armalar bulunmaktadır. Armalar üzerinde haçlar, düz veya yatay bantlar, ejder ve aslan figürleri bulunmaktadır. İç kalede Şapelin altı dahil olmak üzere 14 sarnıç vardır. Kale koruganı, çiftli duvarlar arası su hendeği, asma köprü, kontrol kulesi, II. Mahmut tuğrası kalenin göze çarpan yerlerindendir.Rodos’un 1522 yılında Türkler tarafından alınmasından sonra, şövalyeler Bodrum ve çevresini 5 Ocak 1523’de terk etmişlerdir. 1895’den itibaren hapishane olarak kullanılan Kale, Fransız ve İngilizlerin I. Dünya Savaşı sırasında 26-28 Mayıs 1915’de bombalamaları ile yarı yıkık hale gelerek terk edilmiştir.

Dünyada bilimsel nitelikli sualtı kazıları ilk defa 1960 lı yıllarda ülkemiz kıyılarında başlamış ve ele geçen buluntular 1964 yılında kalenin müze olarak düzenlenmesiyle Bodrum Müzesi’nde koruma altına alınmıştır. M.Ö.14. yüzyıldan M.S.16. yüzyıla uzanan zengin sualtı koleksiyonu nedeniyle müzenin ismi 1981 yılında Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi olarak yeniden belirlenmiştir. Ülkemizin tek, Dünya’nın ise en önemli sualtı arkeoloji müzelerinden birisi olan Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi 1995 yılında Avrupa’da Yılın Müzesi yarışmasında “Özel Övgü” ödülünü almıştır. Müzede sualtı kazı ve araştırmalarından gelen eserlerin yanı sıra Bodrum ve çevresindeki kazı ve araştırmalarda bulunan eserler de sergilenmektedir. Amforalar, Kale Camii/Şapel, Bozburun Batığı Depo Sergilemesi, Taş Eserler, Antik Çapalar ve Top Sergilemesi ve Yassıada Batıkları Sergilemesi bazı kısımlarında restorasyon çalışmalarının devam ettiği Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi’nin önemli sergileridir.

YOLBUL (NAVIGATION)

Halikarnas Mozolesi-Maussolleion

24 yıl boyunca Karia Hükümdarlığı, aynı zamanda da Pers Satraplığı yani valiliği yapan Maussolos, iktidarının büyüklüğünün ölümünden sonra da sürmesi için, yaşarken kendisine bir anıt mezar yaptırmaya başlamıştır. Maussolos’un M.Ö. 353 yılında ölümünden sonra yapının inşası kız kardeşi ve aynı zamanda karısı olan II. Artemisia tarafından devam ettirilmiştir. Maussolleion’un inşası için döneminin en ünlü heykeltıraşları ve mimarları ile çalışılmış, Prokonnessos (Marmara) adasından getirilen mermerler kullanılmıştır. Mermer malzeme dışında Bodrum Koyunbaba Mevkii’nde yer alan taş ocağından getirilen yeşil renkli taşlar da kullanılmıştır. Yapı o kadar ihtişamlı, heykeltıraşlık süslemeleri o kadar çoktur ki antik dönem yazarları bu yapıdan “Dünyanın Yedi Harikası” ndan biri olarak bahsederler. Öyle ki, Roma döneminde Maussolleion sözcüğü her büyük mezar için kullanılan bir terim haline gelmiş ve günümüzde anıt mezarlar için kullanılan Mozole kelimesinin kaynağı olmuştur.

Anıt mezarın inşasında iki mimarın adı geçmektedir. Bunlardan ilki aynı zamanda Priene Athena Tapınağı’nın da mimarı olan Pytheos’dur. Antik metinlere göre Pytheos inşa tekniklerinde o kadar zarif bir işçilik kullanırdı ki ayrıca bir süsleme yapılmasına gerek kalmazdı. Diğer bir mimar ise Satyros’tur. Mezar, 105 x 242 metre ölçülerinde bir teras üzerinde inşa edilmiştir ve dört ana bölümden oluşmaktadır. En altta yüksek bir podyum, üzerinde 36 adet ion tarzı sütunlara sahip bir bölüm, bu bölümün üzerini örten 24 basamaklı çatı ve en üstte de Quadriga (dört atlı araba) içinde Maussolos ve Artemisia’nın heykelleri yer almaktadır. Anıtın yüksekliği bu şekliyle yaklaşık 50 metredir.

Antik yazar Vitrivius, Amazon-Yunan savaşlarının sahnelendiği kabartmalar ve diğer heykeltıraşlık eserlerinin yapımı için M.Ö.4. yüzyılın en önemli heykeltıraşlarından olan Skopas, Leokhares, Bryaksis ve Timotheus’un çalıştığını bildirmektedir. Anıtın Doğu cephesinde Skopas, batı cephesinde Leokhares, kuzey cephesinde Bryaksis ve güney cephesinde Timotheus çalışmıştır. Çatıda yer alan Quadriga, yapının mimarı Pytheos tarafından yapılmıştır.

Maussolos ölünce yakılan bedeninin külleri mezarın podyum kısmında yer alan odaya konulmuş ve kapı bir daha açılmamak üzere kapatılmıştır. Dönemin ritüellerine uygun olarak genişçe merdivenlerle inilen mezar odasının önünde tavuk, koyun, inek gibi hayvanlar kurban edilerek Maussolos öbür dünyaya olan yolculuğuna uğurlanmıştır.

Yaklaşık 1650 yıl ayakta kalan yapı, M.S.1304 yılında meydana gelen bir deprem sonucu yıkılmıştır.  Depremden daha da yıkıcı olan ise St. Jean Şövalyelerinin 1402 yılında Bodrum’a geldiklerinde yıkılmış durumdaki Maussolleion’un taşlarını sökerek Bodrum Kalesi’nin inşasında kullanmaları olmuştur.Daha sonra ise İngiliz Lord Stradford 1846 ve C.T. Newton 1856-1858 yıllarında yaptıkları çalışmalar sonrasında Maussolleion’da bulunan eserleri British Museum’a taşımışlardır.  1966-1977 yılları arasında Prof. Dr.Kristian Jeppesen başkanlığındaki Danimarkalı bir ekip Maussolleion’da bilimsel kazılar yapmıştır.  Bu kazılar sonucu ortaya çıkan eserler 1982 yılında düzenlenen Maussolleion Anıt Mezar Müzesi’nde sergilenmeye başlanmıştır.

YOLBUL (NAVIGATION)

Antik Tiyatro

Halikarnasos Antik Kenti'nin kuzeyinde yer alan ve nekropol yani mezarlık olarak kullanılmış olan Göktepe'nin güney yamacına yaslanmış, M.Ö.4. yüzyıla tarihlenen görkemli bir yapıdır. Roma İmparatorluk Çağı öncesi tiyatroların tüm özelliklerini taşıyan tiyatro; Cavea (Oturma Sıraları), Orkestra ve Sahne olarak üç bölümde ele alınabilir.

At nalı şeklinde oyularak oturma kademeleriyle birlikte kabaca biçimlendirilmiş ana kaya üzerine yerleştirilen mermer bloklarla inşa edilmiş olan oturma sıraları, ortadan yatay olarak geçen (Diazoma) bir yolla enine ikiye ayrılmıştır. Alt bölüm sağlam bir biçimde günümüze kadar gelmiş olsa da üst bölüm doğa ve insanların yaptığı tahribat nedeniyle harap bir durumdadır. Oturma sıraları ayrıca dikine 11 merdivenle (Kerkides) 12 bölüme ayrılmaktadır. Bu yatay ve dikey geçişler tiyatronun dolup boşalmasında kolaylıklar sağlamak üzere yapılmıştır. Eldeki verilere göre tiyatronun yaklaşık 10.000 kapasiteli olduğu tahmin edilmektedir. Oturma bölümünün yarım daireden büyük planlı olması en eski taş tiyatrolardan birisi olduğunu göstermektedir.

Tiyatronun ortasında yer alan orkestra bölümü oturma sıraları bölümüne uygun olarak yarım daireden daha büyük bir biçimde yapılmıştır.Bu bölümde Antik Çağlarda oynanan oyunları söylediği şarkılarla ve bir çeşit koreografi ile destekleyen koro ve tiyatronun en ilginç özelliklerinden olan; oyunlardan önce Anadolu'da ortaya çıkmış bir tanrı olan Dionyssos'a yapılan sunular için oturma sıralarının hemen önüne konulmuş olan sunak bulunmaktadır. Roma Çağı'nın sonlarına doğru bu tip tiyatrolarda gladyatör dövüşleri ve vahşi hayvan dövüşleri yapılmıştır. Burada da seyircileri dövüşçülerden ayıran korkuluk levha kalıntıları görülmektedir.

Tiyatronun güney kısmında yer alan sahne bölümü at nalı biçimindeki oturma bölümünün açık kısmını kapatacak biçimde inşa edilmiştir. İki katlı dikdörtgen bir yapı olduğu ve orkestraya bakan kısmında bir sahne önü podyumu bulunduğu izlenebilmektedir. Bu bölümün arka tarafındaki duvar üzerinde oynanacak oyuna göre değişen portatif dekor levhaların asıldığı oyuklar görülebilmektedir. Sahne yapısındaki kapılar oyunda rol alan oyuncuların ve protokolün kullanıldığı kapılardır. Sahne binası ile oturma bölümü arasında yer alan girişler (Parados) izleyicilerin giriş ve çıkışlarına ayrılmıştır.

YOLBUL (NAVIGATION)

Zeki Müren Sanat Müzesi

Ünlü Türk Sanat Müziği Sanatçısı  Zeki Müren’in Bodrum’da yaşadığı evi, ölümünden sonra Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından restore edilerek 08 Temmuz 2000 tarihinde Zeki Müren Sanat Müzesi adıyla ziyarete açılmıştır.

Sanatçı sağlığında iki katlı olan evinin yalnızca alt katını kullandığından; Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileri gerçeğine sadık kalarak, alt katı sanatçının yaşadığı şekliyle dekore edip, üst kata müze görünümü vermişlerdir.

Zeki Müren Sanat Müzesi’nde, sanatçının özel eşyaları, sahne kostümleri, takıları, aldığı ödülleri, fotoğrafları ve kendi yaptığı suluboya çalışmalarını yine kendi sesinden şarkıları eşliğinde gezip görebilirsiniz.

YOLBUL (NAVIGATION)

Yel Değirmenleri

Bodrum İlçesi'nde bulunan yel değirmenleri ilçenin simgesi konumundadır. Bodrum’daki yel değirmenleri ilk defa 1850’li yıllarda, bol rüzgâr alan tepelerde yapılmıştır. Tarihi kaynaklara göre ilk yel değirmeni M.S.644 yılına tarihlenen İran-Afganistan sınırındaki Seistan’da görülmüştür. Bunun ardından M.S.750-850 yıllarında Çin’de pirinç tarlalarının sulanması amacıyla kullanılmıştır.Sonraki yıllarda da doğuda ortaya çıkan yel değirmenleri, batıda geliştirilmiş ve bu değirmenler yatay eksenli bir konuma getirilmiştir. Tarihteki ilk yatay eksenli yel değirmeni Normandiya Krallığı zamanında 12.yüzyılın sonlarına doğru yapılmıştır. Kule tipi yel değirmenleri ise Akdeniz yöresinde yoğun biçimde yapılmıştır. Daha sonraki yıllarda rüzgâr elektiriği de Danimarkalı Prof.Paul la Cour tarafından 1891 yılında yel değirmeninden yararlanarak üretilmiştir. Muğla ili Bodrum ve Milas ilçelerinde sıkça görülen yel değirmenleri kesme veya moloz taştan silindirik gövdeli olarak yapılmışlardır. Değirmenin üzeri ahşap konik bir çatı ile örtülmüştür. Ana duvarlar genellikle beyaz badana ile sıvanmış, bazen de taş gövdesi olduğu gibi bırakılmıştır. Yel değirmenlerinin içerisine yuvarlak kemerli basit bir kapıdan girilmektedir. Duvarlardaki küçük boyutlu mazgal pencerelerle içerisi aydınlatılmıştır. Ayrıca içeride ahşap katlar yapılmış ve zemine değirmen taşı ile buğdayı öğüten mekanizma yerleştirilmiştir. Bazı örneklerde de değirmenin yanında veya içerisinde un depoları da bulunmaktadır.

YOLBUL (NAVIGATION)

Mindos (Myndos) Kapısı

Halikarnasos’un giriş kapılarından birisi olan Mindos (Myndos) Kapısı, batıda bulunan Myndos Antik Kenti tarafındaki giriş kapısı olmasından dolayı adını bu kentten almıştır. M.Ö. 360 yıllarında yapıldığı sanılan kapı iki anıtsal kule ile onların ardında şehre girilen kapının yer aldığı bir iç avludan oluşmaktadır. Çevresinde Türk mezarlığının yanı sıra Helenistik ve Roma dönemi tonozlu mezarları da bulunmaktadır.

YOLBUL (NAVIGATION)

Bodrum Deniz Müzesi


İlk kez 2010 yılı Ekim ayında Bodrum Yat Festivali kapsamında Bodrum Kalesi önünde kurulan 144 m² çadır içinde Bodrum'un değerlerini özetle anlatan bir kurgu, özenle yapılmış 18 adet "Bodrum tipi" tekne modelinin sunulduğu bir sergileme ile başlamıştır. Bodrum Ticaret Odası'nın proje liderliği ve Bodrum Belediyesi'nin önemli katkılarıyla ilerleyen proje Müze Projesi Tanıtım Sergileri olarak yer almış, Bodrum merkezinde bulunan eski bedesten binasının müze olarak tahsis edilmesiyle 15 Ekim 2011 tarihinde halkın hizmetine açılmıştır.

Bodrum'da bölgenin ekonomik, sosyal ve kültürel hayatında önemli bir yere sahip olan değerleri "Bodrum tipi" teknelerin orijinallerine sadık modellerinin Bodrumlu büyük usta Ali Kemal Denizaslanı tarafından yapılmasıyla başlayan projede şu anda 48 adet model tekne sergilenmektedir.

Müzenin üst katında ayrılan özel bölümde, 23 Aralık 2011 tarihi itibariyle ziyarete açılan, Hasan Güleşçi' nin yaklaşık 40 yıllık bir zaman diliminde dünyanın çeşitli bölgelerinden toplanarak oluşturduğu çok değerli ve zengin (168 aileye ait 6.000'e yakın deniz kabuğu) "Hasan Güleşçi Deniz Kabukları Koleksiyonu" sunulmaktadır.

"Cevat Şakir Kabaağaçlı Koleksiyonu" kısmında, Kabaağaçlı' nın aile ağacı ile başlayan bilgilendirme ile bebekliği, aile albümünden seçilmiş özel fotoğraflarıyla yaşamından kareler, tarihi belgeler ile kendi kaleminden yazdığı yazıları, çizdiği resimleri ve kişisel eşyaları sergilenmektedir.

YOLBUL (NAVIGATION)

Osmanlı Tersanesi

Bodrum Limanı'nın kuzeybatısında yer alan Osmanlı Tersanesi’nin 1775 yılında kurulduğu düşünülmektedir. Bir arşiv belgesine göre Bodrum’da ilk gemi 1784 yılında tezgaha konulmuştur. Korsan saldırılarına karşı dikilen Osmanlı Kulesi ile birlikte 1882 yılında tersanenin surları da genişletilmiştir. Yapı günümüzde sanat galerisi olarak hizmet vermektedir.

YOLBUL (NAVIGATION)

Kızılhisarlı Mustafa Paşa Camii (Eski Cami)

Bodrum Kalesi yanındaki İskele Meydanı'nda bulunan cami 1723 yılında Kızılhisarlı Mustafa Paşa tarafından yaptırılmıştır. Halk arasında Eski Cami olarak bilinen yapının giriş kısmında yapım kitabesi bulunur. Osmanlı Padişahı III. Ahmet döneminde kesme taşlardan inşa edilen kare planlı camide kubbe kullanılmamıştır. Ahşap olan düz tavanı kubbe duvarına paralel iki sütun taşır. Birçok kez restore edilen cami Bodrum Kalesi içinde bulunan Süleymaniye Camii'nden sonra kentin en eski camisidir. Kızılhisarlı Mustafa Paşa Camii Bodrum’un yerli ve yabancı turistler tarafından en çok ziyaret edilen camisi durumundadır.

YOLBUL (NAVIGATION)

Adliye Camii (Yeni Cami)

Kale Caddesi ile Cumhuriyet Meydanı’nın kesiştiği noktada bulunan Adliye Camii Bodrum’da Osmanlı Döneminde  inşa edilen son cami olmasından dolayı halk tarafından Yeni Cami olarak da adlandırılır. Cami Sultan II. Abdülhamit’in kurmuş olduğu vakıf ve göndermiş olduğu para ile halktan toplanan gelirlerle yapılmıştır. 1901-1902 yıllarında yapılan cami kare planlı olup, üzeri ahşap çatı ile örtülüdür. Caminin yanında taş bir kaide üzerinde yükselen tek şerefeli ve yuvarlak minaresi bulunur. Caminin kitabesi bir sundurma ile kapatıldığı için okunamamaktadır.

YOLBUL (NAVIGATION)

Tepecik Camii

Bodrum Limanı’nda Neyzen Tevfik Caddesi üzerinde bulunan Tepecik Camii, Kızılhisarlı Mustafa Paşa zamanında kahyası Hacı Hasan Hoca tarafından 1740-1741 yılında yaptırılmıştır. Mustafa Paşa’nın oğlu Cafer Paşa tarafından yaptırıldığına dair bir rivayet olsa da caminin kitabesinde Hacı Hasan Hoca tarafından yaptırıldığı anlaşılmaktadır.

Yalı tipi cami şeklinde inşa edilen yapı eskiden bir adacık üzerinde bulunan ve bir köprü ile ulaşılan caminin deniz tarafında bir iskelesi bulunmaktaydı. Cami 1915 yılında Fransız Savaş Gemisi Dublex’in saldırısı sonrası hasar görmüştür.

Çok özel süslemelere sahip olan Tepecik Camii'nin içinde yer alan ve ahşap merdivenlerle çıkılan kadınlar mahfili ilginçtir. Ayrıca camide bulunan taş mihrap önemli bir şekilde yapılmıştır.

YOLBUL (NAVIGATION)

Türkkuyusu Camii

Bodrumlular tarafından 1771 tarihinde yapılan bu cami dikdörtgen planlı olup kesme taşlardan yapılmıştır. Kiremit çatı ile örtülü yapının taş kaide üzerinde yükselen minaresi bulunur.


YOLBUL (NAVIGATION)

Osmanlı Mezarlığı ve Cafer Paşa Türbesi

Osmanlı Tersanesi'nin hemen arkasında Osmanlı Mezarlığı bulunur. Burada Rodos Valiliği yapmış ve Bodrum’da imar faaliyetlerinde bulunmuş Kızılhisarlı Mustafa Paşa ve oğlu büyük denizci Cafer Paşa’nın ve ailesinin mezarları bulunur. Rodos Valiliği görevinde bulunan Mustafa Paşa gemi yapımı ve korsan takibi konularında başarılı olmuştur. Bu dönemde Bodrum’da bir cami ve bir okul yaptıran Mustafa Paşa’nın 1741 yılından önce öldüğü tahmin edilmektedir.

Osmanlı Mezarlığı’nda Mustafa Paşa’nın oğlu Kaptan-ı Derya Cafer Paşa’nın da mezarı bulunur. Akdenizi çok iyi bilen bir denizci olan Cafer Paşa, üç ay Kaptan-ı Deryalık yaptıktan sonra babası gibi Rodos Mutasarrıflığı yapmıştır. Bodrum Tersanesi'nde kalyonlar yaptıran Cafer Paşa Bodrum’da bir hamam ve bir medrese de yaptırmıştır.

YOLBUL (NAVIGATION)

Uslular Hanı

Osmanlı Dönemi'nden kalan bir diğer eser ise çarşıda Kale Caddesi üzerinde bulunan Uslular Hanı’dır. Zamanında han olarak hizmet veren yapı sırasıyla çarşı ve restoran olarak kullanılmıştır, Günümüzde ise gece kulübü olarak hizmet vermektedir.

 
Beldeler ve Koylar

YOLBUL (NAGIVATION)

Gümbet

Şehir merkezine bitişik ilk koy olan Gümbet, otel, bar ve lokantaların yoğun olarak bulunduğu, güneşin batmasıyla birlikte başlayan çeşitli eğlencelerin sabaha kadar sürdüğü en hareketli koylardandır. Koy ayrıca eğlence ve spor amaçlı su üstü sportif faaliyetlerin de yoğun olduğu bir noktadır. Yazın sabahın erken saatlerine kadar dolmuşların olması nedeniyle Gümbet’e ulaşım da oldukça kolaydır.

YOLBUL (NAGIVATION)

Bitez

Gümbet Koyu'nun batısında, Bodrum merkezine yaklaşık 5 km mesafede bulunan Bitez, yarım ay biçiminde upuzun kumsala, sığ bir denize, denize sıfır otellere, kıyı boyunca yan yana dizili lokantalara sahip olması bakımından yerli ve yabancı turistlerin tercih ettiği koyların başında gelir. Denizden iç kesimlere doğru gidildiğinde içlerinde yöreye özgü taşlardan yapılmış eski taş evler olan ve dünyaca ünlü Bodrum Mandalina'sının yetiştiği mandalina bahçeleri bulunmaktadır. Bitez Koyu rüzgara açık olması nedeniyle rüzgar sörfü, uçurtma sörfü (kite surf) yelken gibi spor aktivitelerini yapmak için oldukça elverişlidir.         

Gümbet ve Bitez Koyu arasında bulunan Akvaryum Koyu berrak suyu ve kum zeminiyle eşsiz bir güzelliktedir. Karadan ulaşımı olmayan koy, özellikle demirlemek ve konaklamak için gelen özel teknelerin, Bodrum çevresinde düzenlenen günübirlik gezi teknesi turlarının gözde durak yerlerinden biridir.

YOLBUL (NAGIVATION)

Ortakent

Bitez, Turgutreis, Yalıkavak yollarının kesiştiği noktada bulunan Ortakent bu özelliği ile Bodrum Yarımadası'nın ulaşım açısından en önemli noktalarından birisidir. Kavşak noktada olması sebebiyle son yıllarda büyük bir gelişim gösteren beldede birçok mağaza, büyük marketler, alışveriş merkezleri, okullar, fakülte, hastaneler ve bazı devlet kurumları bulunmaktadır. Özellikle mandalina bahçeleri ve taş evleri ile ünlü Ortakent’ te meşhur Bodrum Mandalinası’ndan yapılan gazoz, lokum ve şekerlemelerin üretildiği işletmeler bulunmaktadır. Uzun bir kıyı şeridine sahip Ortakent’in özellikle Yahşi ve Bağla Koyu arasında bulunan ve günlük tekne turlarının en önemli uğrak noktalarından olan Kargı Plajı (Camel Beach) eşsiz kumu ve denizi ile yerli ve yabancı turistlerin en çok ziyaret ettiği yerlerdendir. Ortakent uygun rüzgarlar nedeniyle rüzgara bağlı su üstü sporlarının yapıldığı önemli bir koydur.

YOLBUL (NAGIVATION)

Karaincir

Bir zamanlar incirin bolluğuyla tanınan Karaincir, ince kumlu 500 metrelik sahili ve poyraza kapalı konumuyla oldukça sakin bir koydur. Kumsal boyunca kafeler ve salaş deniz ürünü restoranları bulunmaktadır.

YOLBUL (NAGIVATION)

Akyarlar

Bodrum merkezine 22 km uzaklıktaki Akyarlar (Kefaluka) Koyu ise, yarımadanın en güney ucu ve aynı zamanda Kos Adası’na en yakın (3 mil) yeridir. Bugün önemli bir turizm merkezi olan Akyarlar esen rüzgar nedeniyle, sörfçüler için ideal bir koy olmanın yanı sıra sığ deniziyle çocuklar için de uygundur. Balıkçı lokantaları, Kemer Köyü, 1931 yılında Fransızlar tarafından yapılmış Hüseyin Burnu Feneri ve Kum Hamamı da Akyarlar’daki ilgi çekici yerlerdendir.

YOLBUL (NAGIVATION)

Turgutreis

Turgutreis, yarımadanın Bodrum’dan sonraki en büyük yerleşimidir. Adını ünlü Osmanlı kaptanı olarak Akdeniz’de pek çok yeri fethetme başarısı göstermiş olan büyük denizci Turgut Reis’ten almıştır. 2,5 km’lik kumsalı boyunca pek çok otel ve pansiyon bulunmaktadır.Buradaki marina; liman, marina, sağlık, güvenlik ve genel hizmetlerin sağlandığı ve yatçılık aktivitelerinin buluştuğu bir merkez olmanın yanı sıra alışveriş merkezi, süpermarket, banka, spor salonu, iş merkezi ve kafeteryaları da bünyesinde toplamakta ve yatçılar için olduğu kadar ziyaretçilere de hizmet vermektedir. Ayrıca 5.000 m²lik spor, gezi ve gösteri alanına sahip Şevket Sabancı Parkı da marinanın yanında yer almaktadır.

Turgutreis’in 4 km güneyinde bulunan ve adını Osmanlı Dönemi’nde  kalede yaşayan bir kadıdan aldığı söylenen Kadıkalesi’nin temelleri Helenistik Dönem’e aittir.

YOLBUL (NAGIVATION)

Gümüşlük

Bodrum kadar eski ve zengin bir geçmişe sahip Gümüşlük, Antonius ve Kleopatra’nın Roma’ya yelken açtıklarında mola verdiği, beş bin yıl önce Lelegler tarafından kurulan Antik Myndos Kenti'nin üzerinde kurulmuştur.

Koyun içinde bulunan Tavşan Adası’na denizin içerisinden yürüyerek ulaşılabilmektedir. Gümüşlük Koyu'nda Antik Myndos Kenti'nin kısmen sular altında kalmış kalıntıları bulunmaktadır. Mavi bayraklı plaja sahip Gümüşlük bugün SİT alanıdır ve koruma altındadır.

Gümüşlük, hem tarihi ve doğası, hem de balıkçılarıyla çok özel bir yarımadadır. Küçük bir köy olma özelliğini hâlâ koruduğundan, ziyaretçilere huzurlu ve sevimli bir atmosfer sağlayan yörenin, sahili boyunca yan yana sıralanmış balık lokantaları bulunmaktadır.

Sahile inen yol boyunca yöreye özgü el işleri ve dokumalar, özgün takılar, süs ve çeşitli hediyelik eşya satan dükkanlar sıralanmıştır.

YOLBUL (NAVIGATION)

Yalıkavak                                                               

Bodrum merkezine 18 km uzaklıktaki Yalıkavak, yel değirmenleri, pazarı ve balıkçı lokantalarıyla ünlü turistik merkezlerden biridir. Kente yaklaşırken yel değirmenlerinin bulunduğu tepeden eşsiz bir manzara görülmektedir. Dantel gibi işlenmiş kıyı şeridi ve enfes koylarıyla büyüleyici bir atmosfere sahip yarımada, doğal güzelliğinin yanı sıra gelişmiş turizm olanakları bakımından da çekim merkezidir. 

Yerli turistlerin olduğu kadar yabancıların da yoğun ilgisini çeken Yalıkavak Pazarı görülmesi gereken yerlerden birisidir. Salı (yiyecek) ve perşembe günleri kurulan pazarda, yörenin sebze ve meyveleri, şarküteri ürünleri, baharatlar, tatlılar, meyve kuruları, yöreye özgü çeşitli otlar, börekler, gözlemeler, renkli kumaşlar, deri, çanta, gümüş takı, testi ve güveç kaplarının yanı sıra dokuma örnekleri; perde, masa ve yatak örtüleri gibi ev tekstilinin özgün örnekleri de bulunabilmektedir.Beldede bulunan marina, liman, marina, sağlık, güvenlik ve genel hizmetlerin sağlandığı ve yatçılık aktivitelerinin buluştuğu bir merkez olmanın yanı sıra alışveriş merkezi, eğlence merkezi, spor salonu, iş merkezi ve kafeteryaları da bünyesinde bulundurmaktadır.

Beldenin kuzey batı ucunda bulunan doğal SİT alanı olan Küdür Yarımadası’nda halk plajı ve piknik alanı dışında pek çok ıssız koy bulunmaktadır.

YOLBUL (NAVIGATION)

Gündoğan

Eski adı, Rumca’da güneşin doğuşu anlamına gelen Farilya  olan Gündoğan, Yalıkavak ile Göltürkbükü arasındaki yol üzerinde  kayalık tepenin yamacında yer alır. Seçkin siteler, oteller ve tatil köyleri ile ünlü belde, Bodrum Yarımadası'nın en uzun plajlarından birine sahiptir. Buradaki kaya manastırları, kilise, cami gibi yapılar bölgenin zengin tarihine işaret eder. Gündoğan rüzgar sörfü, sualtı balıkçılığı, sünger avcılığı, dalış ve sualtı fotoğrafçılığına da elverişlidir. Ayrıca, etrafını saran ilginç görünümlü kayalıkların, yarım saatlik yürüyüşle ulaşılan tepede büyük ölçüde ayakta kalmış,duvarlarında freskler bulunan Bizans kilisesinin, sarnıcın ve rahiplerin kullandığı yapıların kalıntılarının bulunduğu 15 dakika uzaklıktaki Apostol Adası’na buradan kalkan tekne turları ile gitmek mümkündür.

Sarkıt ve dikitleriyle ilgi çeken ve içinde bölgedeki en eski yerleşme buluntuları ele geçen Peynir Çiçeği Mağarası’nda bulunan izler, yarımada tarihini 5.000 yıl geriye götürmektedir.

YOLBUL (NAVIGATION)

Göltürkbükü

Türkiye’nin St.Tropez’i olarak anılan Göltürkbükü ünlülerin olduğu kadar, yabancı turistlerin de yatlarıyla uğradıkları çok popüler bir yer haline gelmiştir. Havaalanına 45 km, Bodrum’a 14 km uzaklıkta olan Göltürkbükü gösterişli villaların, lüks yatların, seçkin otel ve restoranların, popüler gece kulüplerinin adresidir.

YOLBUL (NAVIGATION)

Torba

Merkeze 6 km uzaklıktaki Torba Koyu, adı gibi torba biçiminde içeri girinti yapan sakin bir koydur. Koyun bu yönü onu dalgasız ve rüzgara karşı korunaklı bir hale getirmektedir. Torba’da irili ufaklı tatil köyleri, oteller ve diğer konaklama tesislerinin yanı sıra kafeteryalar, restoranlar ve yazlık siteler bulunmaktadır.

YOLBUL (NAVIGATION)

Güvercinlik

Güvercinlik’te deniz bir göl kadar sakindir.Özellikle çevre illerden gelenlerin katıldığı balık avı turları ve günübirlik tekne turları küçük limandan kalkmaktadır.Ayrıca sahil boyuca deniz ürünleri restoranları yer almaktadır.

YOLBUL (NAVIGATION)

Yalıçiftlik

Bodrum’dan yarımadanın doğusunda uzun plajı bulunan tipik bir Ege köyü olan Yalıçiftlik bulunur. Toplu taşıma ile gidilemeyen Kargıcak Koyu sakin olması ile özellikle Bodrumluların tercih ettiği bir koydur. Koyun hemen açıklarında yer alan Orak Adası tertemiz koyları ve muhteşem mavilikteki denizi ile gerek günübirlik gerekse konaklamalı tekne turlarının demir atmak için tercih ettiği en önemli noktalardan biridir.

YOLBUL (NAVIGATION)

Mazı

Bodrum’a 20 km mesafede yer alan Mazı Köyü, sekiz tane koyu, küçük ve şirin birer aile işletmesi olan,  pansiyonları, apartları ve restoranları ile özellikle son yıllarda sakin ve huzurlu bir tatil tercih edenlerin ilgi gösterdiği bir yerdir. Ilgın, Sedef ve Kargılı koylarının dibinde soğuk ve tatlı bir su kaynağı vardır. Doğal SİT alanı olan bölgede yürüyüşe uygun patikalar da bulunmaktadır. Mazı yakınındaki Çökertme Sahili de mavi yolculuk teknelerinin vazgeçilmez koylarındandır. Mazı Köyü ayrıca halıcılık açısından önemli bir yerdir.

YOLBUL (NAVIGATION)

Karaada

Bodrum’un karşısında bulunan Karaada, günübirlik ve gecelemeli tekne turlarının uğrak yeridir. Adanın Bodrum tarafındaki mağaradan çıkan suyun ve çamurun çeşitli rahatsızlıklara iyi geldiği, aynı zamanda Cleopatra’nın güzelliğinin de bu çamurdan ileri geldiği rivayet edilir. Adada ayrıca içinde termal su bulunan kıyı mağarası bulunmaktadır. Adanın doğal resifleri ve yapay resif oluşturma projesi kapsamında ada yakınlarında batırılan eski askeri uçak ve gemi batıkları ilçedeki en önemli su altı dalış noktalarındandır.

YOLBUL (NAVIGATION)

Mumcular ve Köyler

Bodrum’a yaklaşık 30 km uzaklıkta bulunan Mumcular (Karaova) Bodrum’un tarım ürünlerini karşılayan geniş bir ovada kurulu merkezi ve bağlı birçok köyden oluşur. Otantik Türk köy hayatının görülebileceği bölgenin en önemli geçim kaynakları tarım ve hayvancılık olsa da, el dokuması halıcılık ve kilimcilik oldukça önemli bir yere sahiptir.

Ayrıca Bodrum’da bulunan seyahat acentaları tarafından düzenlenen 4x4 araçlarla yapılan safari, ATV ve Buggy Safari Parkurları bölgede bulunmaktadır.