MUĞLA İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

2020 YILI TRAMPA PROGRAMI

2020 YILI TRAMPA PROGRAMI DUYURUSU


2863 Sayılı Kanunun 15 inci maddesinin (f) bendi ile bu bende dayanılarak hazırlanan ve 22.05.2010 gün,  27588  sayılı  Resmi  Gazetede  yayımlanarak  yürürlüğe  giren  "Sit Alanlarında  Kalan  Taşınmazların  Hazine  Taşınmazları  İle  Değiştirilmesi  Hakkında" Yönetmelik hükümleri kapsamında, 2020 Yılı Trampa Programı Kültür ve Turizm Bakanlığınca hazırlanmıştır.

 

Muğla İlinde 2020 Yılı Trampa Programına Alınan Alanlar;


Datça İlçesi, İskele Mahallesi 1 . Derece Arkeolojik Sit Alanı

 

Bu sit alanında taşınmazı bulunan ve 2020 yılı trampa programından yararlanmak isteyen taşınmaz maliklerinin altmış gün içinde anılan yönetmelik kapsamında yer alan belgeler ile birlikte Müdürlüğümüze veya doğrudan Bakanlığımıza başvuruda bulunmaları gerekmektedir.


2020 YILI TRAMPA PROGRAMI İÇİN TIKLAYINIZ...