MUĞLA İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MİRAS KURUL TOPLANTISI

UNESCO tarafından oluşturulan ve ülkemizin  17 Ekim 2003 tarihinde taraf olarak kabul ettiği “Somut Olmayan Kültürel Miras Korunması Sözleşmesi” çalışmaları İlimizde 2006 yılından itibaren aralıksız olarak sürdürülmekte ve bu çalışmayla Muğla’nın kültürel değerleri gerek ulusal gerekse uluslararası envanterde belgelenerek yerini almaktadır.

Kültür ve Turizm Müdürü Zekeriya Bingöl başkanlığında toplanan kurul toplantısında İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nden Müdür Yardımcısı Filiz KARACAAĞAÇ, Şube Müdürü Adalet ÖZDÜRÜK, Şube Müdürü Aydın DURDU, Folklor Araştırmacısı Emel BUDAKOĞLU ve Folklor Araştırmacısı Semra AKBULUT KAHVECİ, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’ni temsilen Doç. Dr. Kürşad GÜLBEYAZ, Doç. Dr. Ekrem AYAN ve Öğr. Üyesi Dr. Ali Abbas ÇINAR,  Büyükşehir Belediyesi’nden Şube Müdürü Esin GENÇTÜRK, Milli Eğitim Müdürlüğü’nden Şube Müdürü Ayhan GÖKKAYA ve Sivil Toplum Kuruluşunu temsilen Yörük Obası Dernek Başkanı Orhan AKCAN  yer almıştır.

23.06.2020 tarihinde Dr. Zekeriya BİNGÖL başkanlığında yapılan toplantıda Müdürlüğümüz Folklor Araştırmacıları     tarafından “Muğla Geleneksel Tütün Tarımı“ konusu kurula sunulmuş ve kabul edilmiştir. Yürütülecek çalışma ile Muğla kültüründe önemli bir yeri olan tütün işlemeciliği çevresinde gelişen geleneksel ritüeller, imece vb. uygulamalar, halk edebiyatında yer alan mani ve türküler araştırılacaktır.


  • IMG_3084.jpg
  • IMG_3092.jpg