MUĞLA İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

2019 YILI TRAMPA PROGRAMI

2019 YILI TRAMPA PROGRAMI DUYURUSU

2863 Sayılı Kanunun 15 inci maddesinin (f) bendi ile bu bende dayanılarak hazırlanan ve 22.05.2010 gün,  27588  sayılı  Resmi  Gazetede  yayımlanarak  yürürlüğe  giren  "Sit Alanlarında  Kalan  Taşınmazların  Hazine  Taşınmazları  İle  Değiştirilmesi  Hakkında" Yönetmelik hükümleri kapsamında, 2019 Yılı Trampa Programı Kültür ve Turizm Bakanlığınca hazırlanmıştır.

Muğla İlinde 2019 Yılı Trampa Programına Alınan Alanlar;

Datça İlçesi, Burgaz Ören Yeri 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı

Fethiye İlçesi, Karagözler Mahallesi, 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı

Fethiye İlçesi,  Kesikkapı  Mahallesi  1.  Derece  Arkeolojik  Sit Alanı dır.

Bu sit alanlarında taşınmazı bulunan ve 2019 yılı trampa programından yararlanmak isteyen taşınmaz maliklerinin altmış gün içinde anılan yönetmelik kapsamında yer alan belgeler ile birlikte Müdürlüğümüze veya doğrudan Bakanlığımıza başvuruda bulunmaları gerekmektedir. 


2019 YILI TRAMPA PROGRAMI İÇİN TIKLAYINIZ...