MUĞLA İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

MUĞLA OKUYOR...

MUĞLA  OKUYOR…

Okumak Gelişmektir

Kitap okumayanların dikkatlerini çekmek, okuyanları daha çok okumaya teşvik etmek, okurları buluşturmak; her okurun aynı kitaptan farklı tat aldığı, aynı kitapta farklı bir dünya bulduğu düşüncesinden hareketle bu tatları ve dünyaları paylaşarak yaşamımızı, yaşama bakışımızı, düşüncelerimizi ve imgelemlerimizi geliştirmek, renklendirmek ve çeşitlendirmek amacıyla Müdürlüğümüzce Muğla Okuyor / Okumak GelişmektirilkesiyleEdebi Söyleşiler etkinliği düzenlenmiştir.

MSKÜ Edebiyat Fak. Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alaattin KARACA yönetiminde yapılacak olan edebi söyleşilerimize tüm okurlarımızı bekliyoruz. Haydi Okumaya…


okuma afişi (1).jpg