MUĞLA İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

STRATONİKEİA TİYATROSU DÜZENLEME PROJESİ


Müdürlüğümüzün  “Stratonikeia Tiyatrosu Düzenleme ve Cavea ile Orkestranın Rölöve, Restitüsyon, Restorasyon Projesi” adlı projemiz  GEKA’NIN 2018 Kültür Turizm Geliştirilmesi amacıyla çıkılan teklifte hibe almaya hak kazanmış olup, sözleşmemiz imzalanmıştır.

Proje kapsamında yapılması planlanan faaliyetler: Stratonikeia Ören Yerinin turizm altyapısını iyileştirilerek turizm sürdürülebilirliğine yatırım yapmak. Antik yapıların korunması, sergilenmesi ve tanıtılması. Ziyaretçi sayısının arttırılarak bölgenin doğrudan ve dolaylı gelirlerini arttırmak. Turizm çeşitliliğini arttırmak. Bilinirliği arttırmak ve markalaşma. Bölgesel kalkınmanın ve istihdamın arttırılması. Bölgeye önemli bir kültür-sanat mekanının kazandırılması, Engellilerin sosyal ve kültürel hayata katılımının arttırılması Ziyaretçilerin güvenliğine yönelik tedbirlerin alınması, Ören Yeri ziyaretinin kaliteli hale getirilmesi. Stratonikeia Tiyatrosu ve yapılan Restorasyonu anlatan bilimsel bir kitap çıkarmak. Tiyatroda gelenekselleştirilecek bir festivalin temeli atılarak bölge ekonomisini canlandırmak Yıl içinde tiyatroda düzenlenecek kültürel etkinliklerin sayısını ve süresini arttırmak. Tiyatro için hazırlanacak 3D (Üç Boyutlu) restitüsyon çizim ve videoları ile antik kentin tanıtımına katkı sağlamaktır.

Proje süremiz 24 ay olup, ilk toplantımızı İl Müdürlüğümüzde Stratonikeia Kazı Başkanımız ve ekibi ile GEKA’dan Mustafa İLHAN’ın katılımı ile gerçekleştirdik.

IMG_8774.jpg