MUĞLA İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

HİZMET ALIMI İŞÇİLERİ SINAV SONUÇLARI

     
     696 sayılı KHK uyarınca "Hizmet Alımı İşçilerinin Kadroya Geçirilmesi" kapsamında, Müdürlüğümüz Sınav Kurulunca "sözlü" olarak yapılan sınav sonuçları listesi aşağıdadır.

SINAV SONUÇLARI

     NOT : Kadroya geçirilme takviminin yetişmeyecek olması nedeniyle, hak kaybı yaşanmaması açısından sınavlar takvim dahilinde gerçekleştirilmiştir.
      Bazı işçilerin Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması henüz gelmemiş olup, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması olumsuz sonuçlananlar 696 sayılı KHK hükümleri gereği kadroya geçirilmeyecek, bu süre içinde geçirilmiş olsalar bile haklarını kaybedeceklerdir.
    
            İlanen Duyurulur.