MUĞLA İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

HİZMET ALIMI İŞÇİLERİ SINAV DUYURUSU

696 sayılı KHK uyarınca "Sürekli İşçi Kadrosuna Geçiş" için sınava girme hakkı kazanan Hizmet Alımı İşçileri listesi ilişiktedir.

Hizmet Alımı İşçileri Sürekli İşçi Kadrosuna Geçiş Sınavına Girmeye Hak Kazanan Adaylar Listesi

Anılan KHK uyarınca 01.01.2018 tarih ve 30288 sayılı resmi Gazetede yayımlanan " Kamu Kurum ve Kuruluşlarından .........................Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar "  Tebliğinin 14. maddesi uyarınca "İşçilerin kendi görev alanlarıyla ilgili hususlarda" ve "sözlü" olarak yapılacak olan sınav hakkında bilgiler aşağıdadır.

Sınav Tarihleri  :    09.03.2018- Cuma (Özel Temizlik İşçileri)
                             12.03.2018- Pazartesi(Özel Güvenlik İşçileri)


Sınav Yeri       :    Muğla Müzesi
Sınav Saati     :   09:30  (Sınav  mesai süresince devam edecek olup, uzaktan gelen adaylar da sırasıyla sınava alınacaktır.)

Önemli Not    :   Adayların Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması sonuçları henüz Müdürlüğümüze ulaşmadığından, sınav takvimi ve kadro süreci
açısından sınav gerçekleştirilmekte olup; Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması olumsuz sonuçlananların  sınavı geçersiz sayılacak, anılan KHK gereğince kadroya geçiş hakkı kazanmayacaklardır.
   
     İlanen Duyurulur.