MUĞLA İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

HİZMET ALIMI İŞÇİLERİ KADRO BAŞVURULARI

     696 sayılı KHK uyarınca "Hizmet Alımı İşçilerinin Sürekli İşçi Kadrolarına Geçirilmeleri" kapsamında Müdürlüğümüze başvuruda bulunan işçilerin talepleri, Müdürlüğümüz Tespit Komisyonu'nca incelenmiş olup, " Başvuru Değerlendirme Sonuçları" na ilişkin liste aşağıdadır.


HİZMET ALIMI İŞÇİLERİ SÜREKLİ İŞÇİ KADROSUNA GEÇİŞ BAŞVURULARI TESPİT KOMİSYONU DEĞERLENDİRME SONUÇLARI


     Açıklanan liste sonuçlarına 27.02.2018-01.03.2018 tarihleri içinde 3(üç) gün süreyle itiraz  edilebilecektir.Son itiraz süresi 01.03.2018 mesai bitimi olup, itirazların yazılı olarak Müdürlüğümüze teslim edilmesi gereklidir.Bu tarih ve süreden sonra gelen itiraz başvuruları işleme alınmayacaktır.
     Daha önce Müdürlüğümüze verilmiş olan itiraz dilekçeleri  de değerlendirmeye alınacaktır.
     İlanen Duyurulur.