MUĞLA İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Damlıboğaz

(HYDAI) DAMLIBOĞAZ 

Hydai (Damlıboğaz), Güneybatı Anadolu’da eski çağlarda “Karia” olarak adlandırılan bölgede Sodra Dağı’nın batısında, Kaletepesi’nin eteğinde ve onun önünde uzayan Sarıçay Vadisi ve çevresinde konumlanır. Antik dönemlerdeki adı Hydai olan Damlıboğaz Köyü Milas'ın 8 km. uzağında, Sodra Dağı'nın batısında yer alır. Köyün doğusundan geçen Sarıçay'ın sularını taşıyan kanal 1953 yılında açılmıştır. Sarıçay'ın eski yatağı bugünkü kanalın yaklaşık 40-50 m. kadar batısından geç­mekteydi. Karia Bölgesi, Geometrik ve Orientalizan Dönemlerde yarattığı kendine özgü sanatı ile 18. yüzyıldan beri araştırmacıların ilgisini çekmektedir. Yüzey araştırmaları ve bilimsel çalışmalar sonucu bölgede ele geçen söz konusu dönemlere ait çanak-çömlek her ne kadar çağdaş komşu kültürlerin etkilerini taşıdığı önerilmişse de bunların Karia’ya özgü oldukları ve burada üretildikleri genel olarak kabul edilmektedir.

Araştırmalara konu olan Karia kökenli geometrik ve oryantalizan malzeme, büyük çoğunluğunun kaçak kazılara bağlı olarak buluntu yerlerinin bilinmeyişi nedeni ile ilk üretim yeri, köken ve tarihleme konularında yardımcı olamamaktadırlar.

Yapılan kazı çalışmalarında Damlıboğaz II numaralı mezarda ele geçen elli yedi adet pişmiş toprak kap incelenmiştir. Kaplar, hamur, form ve bezemeleri bakımından Damlıboğaz kökenli olarak gösterilir ancak Damlıboğaz dışında Beçin, Euromos, Laubraunda, Yatağan gibi merkezlerde bulunan örneklerle, Attika, Adalar ve Güney Ionia üretimi kaplarla yakınlık gösterirler.

Hamur olarak bol mika içeren kaplar, oinokhoe, amphoriskos, olpe, lekythos, krater, skyphos, kotyle, kyliks, tabak, meyvelik, pyksis ve fincan formlarından oluşmaktadırlar. Kapalı kapların bezenmesinde bezeme alanı olarak genelde boyun ve omuz alanı tercih edilirken, açık kaplarda bezeme kulplar arası alanda kalan panelde yer almaktadır. Kapların bezenmesinde genelde geometrik motifler tercih edilmiştir, bunun yanında çok az örnek üzerinde hayvan (kuş) figürleri ve doldurma motifleri yer alır.

Kaplar genel olarak Karia’da yabancı merkezlerin üretimlerinden etkilenilerek yaratılan özgün yerel üretim kaplar ile uyum içindedirler.

Çalışma sonucunda kapların form ve bezeme açısından değerlendirilmesi sonucu Geç Geometrik, Sub-Geometrik, Erken Orientalizan ve Geç Orientalizan Dönem üretimi oldukları yönünde öneriler getirilmiştir.

DAMLIBOĞAZ MEZAR KAZILARI_1 - Kopya.jpg     DAMLIBOGAZ KOYU (Kale Tepe'den Gorunum) - Kopya.jpg