MUĞLA İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

İassos

"DENİZİN HAYAT VERDİĞİ KENT"

İASOS

Iasos Antik Kenti, Muğla ili, Milas ilçesi, Kıyıkışlacık Mahallesi sınırlarında, Milas ilçesinin yaklaşık 26 km batısında yer almaktadır. Antik kentte en erken arkeolojik buluntu MÖ 3. bin yıla uzanmaktadır. En erken mimari kalıntılar ise MÖ 2. bin yıla tarihlenen Bronz Çağ’ı yerleşimine ait duvar kalıntılarıdır.

BOULEUTERİON:

Agoranın güneybatı köşesinde güney stoasının hemen arkasında yükselir. Bu Iasos’daki en iyi korunmuş yapılardan biridir. Kazılardan önce bile basamakların üst kısmı görülebiliyordu. Orijinal yapı M.Ö 4. yy. şehir meclisi kurulduğu zaman inşa edilmiştir. Ancak şimdi görülen düzenleme M.S 1. yy. aittir. Dikdörtgen bir plana sahiptir ve oturma sıraları üç çeyrek daire oluşturur. Caveasının dokuz alt basmağı korunabilmiştir. Bunların üstünde üç üst basamak sırasının ayırma diazoması geçiyordu. Zarif profilli basamakların yan kenarları aslan ayağı şeklinde yapılmışlardır. Döşemesi çok renkli mermerden olup orkestra yan basamaklara kadar uzanıyordu.

SAAT KULESİ OLARAK BİLİNEN BAKDAKHİN ANIT MEZAR:

Şehirden 1 km. uzakta, doğu kıyısında Çanacık Tepe’nin alçak yamaçlarında bir mezarlık alanı bulunur. Buraya “Saat Kulesi” olarak adlandırılan bir Roma mezar anıtı hükmeder. Geç Roma İmparatorluk Dönemine tarihlenen anıt, kule veya podiumlu mezarlar olarak bilinen Suriye mezarlarına benzemektedir. Üst üste iki odadan meydana gelen yapının çatısı küçük bir kubbe ile örtülmüştür. Üstteki küçük odanın üç kenarındaki kemerler ve köşelerde ara duvarlar bulunur. Yapının arka cephesindeki izlerden anıtın duvarlarının zamanında mermer plakaları taklit eden bir sıva ile kaplı olduğu anlaşılmaktadır. Yapı M.S 2. yüzyıla tarihlenmektedir.

MENDİREK KULESİ:

Şimdi suyun altında kalmış iki paye, İasos’un batı limanını kapatıyordu. Şehrin açık denize karşı bulunduğu enlemesine ve ters konumu, ayrıca rüzgârın yönü göz önüne alınırsa, bunların dalgakıran olmadıkları, limana giriş çıkışları kontrol ettikleri anlaşılmaktadır. Bu payeler hem agora ile aynı yapı katında hem de doğu kıyısı boyunca bulunan liman yapılarının inşa edildiği döneme, yani Erken İmparatorluk Dönemine aittir. Orta Bizans Döneminde doğudaki küçük limana bir kule eklenmiştir. Kulenin kuzey ve batısı sağlam destek duvarlarıyla güçlendirilmiş ve silahların kullanılması için iki sıra mazgal deliği açılmıştır

AKROPOL ÜZERİNDEKİ ORTAÇAĞ KALESİ:

Kale surları, Bizans döneminden bir sarnıcı ve kuzeybatıdaki günümüzde izleri kısmen görülebilen muhtemelen Hellenistik Döneme ait küçük bir tapınağı barındıran yamuk biçimli bir alanı içine alır. Surlar, araziye en açık kenarlarda bulunan on dört yarım daire ya da kare kuleyle korunur, ancak dik kayalığı takip eden batı tarafına kule yapılmamıştır. İnşası için çok sayıda devşirme malzeme kullanılmıştır; doğu kısmında daha eski binalara ait sütun tamburlarını ve diğer mimarî ögelerini görmek mümkündür. Surun iki girişi vardır; kuzeydeki ana giriş kare plânlı iki kule tarafından korunur.

"5 BİN YILLIK BALIKÇI KENTİ İASOS'TA

"BALIK PAZARI"

BALIK PAZARI MÜZESİ OLARAK TAPINAK CEPHELİ ANIT MEZAR

Türk- İtalyan işbirliği ile restore edilerek 1995 yılında Açık Hava Müzesi olarak ziyarete açılmıştır. Bu yapı kompleksi dörtgen bir alanın ortasındaki podyumlu prostylos planlı bir tapınak biçiminde düzenlenmiş anıt mezarla alanı çevreleyen kemerli revaklardan oluşur. 1920 yılında şehri ziyaret eden Guidi yapının büyüklüğünü göz önüne alarak buranın bir balık pazarı (macellum) olabileceğini söylemiştir. Mezar M.S. II. yüzyıla tarihlenir.  Kare planlı bu alanın ölçüleri 40x 48 metredir, Mezar yapısı ise 10x7 m. ölçülerindedir.

3-Bouleterion.JPG          05.AGORA.jpg

28.IASOS SIKKESI.jpg          DSCN0135.JPG

Iasos, Mozaikler Evi'nden bir mozaik..JPG          03.BALIK PAZARI.jpg

Balık Pazarı Olarak Bilinen Tapınak Cepheli Anıt Mezar.jpg          Balık Pazarı.jpg