MUĞLA İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

INSTAGRAM YARIŞMASI

SPECIFICATION for INSTAGRAM CONTEST

Social media platform of Instagram which exceeds up to more than 600 million users, provides a great contribution to promote different geographies and cultures.

It is aimed to promote the geographical, historical and cultural potential of our Province of Muğla throughout the world by taking the advantage of widely used social media power.

TERMS of CONTEST

 • Everyone over the age of 18 can attend the contest.
 • The photographs shared should be taken in the Muğla Province boundaries between 19th of April 2017 and 15th of September 2017.
 • The contents of the photographs should not be contradictory to Fundamental Rights and Freedoms.
 • Political publicity containing photographs should not be shared.
 • The contents of the photographs should not be religion, language, race and gender discriminating.
 • The contents encouraging negative behaviours should not be shared.

The contestants should first subscribe to Instagram “muglatourism” account and share photographs using one of the hashtags of #enjoymugla , #holidayinmugla , #mugladatatil.

REWARD

The owners of the first three photographs which has taken the most “Likes”, will be rewarded with a holiday in Muğla. The Winner will be rewarded a 7days+7 nights holiday for 2 people, the second best will be rewarded a 5 days+5 nights holiday for 2 pax and the third will be rewarded a 3 days+3 nights holiday for 2 pax.  The date/s and the name/s of the hotel/s would be determined and announced by Muğla Governorship. The transfers to and from the hotel would be met by the winners.


INSTAGRAM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

600 Milyon kullanıcıya ulaşan sosyal medya platformu olan instagram, kullanıcılar tarfından yapılan paylaşımlarla çeşitli coğrafya ve kültürlerin tanıtılmasına büyük katkı sağlamaktadır.

Yapılacak olan instagram yarışması ile geniş kullanıcı sayısına ulaşan sosyal medya platformlarının gücünden de yararlanarak ilimizin coğrafi tarihi kültrel turizm potansiyelinin Dünya genelinde tanıtılması hedeflenmektedir.

YARIŞMA KOŞULLARI

 • 18 yaşını bitimiş her birey yarışmaya katılabilir.
 • 19 Nisan – 15  Eylül 2017 tarihleri arasında Muğla İli sınırları içerisinde çekilmiş fotoğraflardan oluşmalıdır.
 • Yapılacak paylaşımlardaki içerik Temel İnsan Hak ve Özgürlüklerine aykırı olmamalıdır.
 • Propaganda içerikli siyasi paylaşımlar yapılamaz.
 • Din, dil, ırk, cinsiyet ayrımcılığı içeren paylaşımlar yapılamaz.
 • Olumsuz örnek oluşturacak içerikler paylaşılamaz.

Yarışmacıların  öncelikli olarak instagram “muglatourism” sayfasına üye olması ve #enjoymugla, #holidayinmugla, #mugladatatil hashtaglerinden en az bir tanesini kullanarak paylaşım yapmaları gerekmektedir.  

ÖDÜL

Koşulları yerine getiren yarışmacılar arasından en fazla beğeni alan ilk üç paylaşım sahibi  Muğla’da tatille ödüllendirilecektir.Yarışma birincisi; iki kişilik 7 gün 7 gece, ikincisi;  iki kişilik 5 gün 5 gece ve üçüncüsü de iki kişilik 3 gün 3 gece olmak üzere tatil ödülü kazanacaktır.Tatil yapılacak hotel ve tarih Muğla Valiliği tarafından belirlenecek ve duyurulacak olup,ulaşım giderleri kazanan kişinin kendisine ait olacaktır.