MUĞLA İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Beçin Ortaçağ Kenti

Bir dönem Menteşeoğulları Beyliğine başkentlik yapmış olan Beçin şehri, Türk kültürü ve tarihi açısından önemli bir yere sahiptir. Kent, çoğu 14. ve 15. yüzyıldan kalma eserleri ile erken dönem Batı Anadolu mimarisi hakkında değerli bilgiler vermektedir.

Milas-Ören yolu üzerinde kentin 5 km güneyinde, Milas ovasına hakim bir plato üzerindeki Mutluca (Beçin) Köyünde yer alan Beçin Kalesi, Bizans Dönemi’ne tarihlendirilmektedir. Kale Menteşeoğulları zamanında onarılmıştır.

Kaledeki asıl yerleşim 200 metre yukarıdaki iç kale bölümündedir. Beçin’de pek çok medrese, hamam, cami, han, zaviye, türbe kalıntısı vardır. Ayrıca kentten günümüze kadar gelen yapılar arasında; Bizans şapeli, Menteşeoğulları Dönemi’nden Karapaşa Medresesi, türbe, Ahmet Gazi Medresesi, Orhan Bey Camii, Bey Konağı, Bey Hamamı, Kızılhan, Yelli Camii ve Medresesi bulunmaktadır.