MUĞLA İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ
  • Neredeyim :

Çekim İzinleri

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

1-İnsansız Hava Aracı (Dron, flycam) çekimleri için;


a)Başvurular çekimden en az  yedi iş günü öncesinde Müdürlüğümüze yapılacaktır.
b)Özel Çevre Koruma Alanlarına giren noktalarda  çekim yapılmak isteniyorsa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nden ayrıca izin alınacaktır.
c) İzin alan başvuru sahi̇pleri̇ çalışmalarını tamamladıktan sonra dijital görüntülerin bir nüshasını İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüze ileteceklerdir. İletmedikleri takdirde bir dahaki çalışmalarında çekim izni verilmeyecektir.
d)Çekim yapılacak tarih ve saatler ayrıntılı olarak yazılacaktır.
e)İnsansız Hava Aracı ile yapılacak çekimlerde koordinatlar enlem boylam olarak saat dakika cinsinden verilecek, bölgedeki askeri ve emniyet teşkilatından gerekli izinler alındıktan sonra İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüze başvuru yapılacaktır.
f)Örenyerlerinde kalkış ağırlığı 500 gr. dan az olan insansız hava araçları için (oyuncak sınıfına girdiği için) izin verilmeyecektir.
g)Genel çekimlerde kalkış ağırlığı 500 gr. dan az olan insansız hava araçları için İHA pilotluk belgesi beyanı gerekmemekte olup, Müdürlüğümüze başvuru yapılarak izin alınması gerekmektedir.
h)
Sportif ve amatör amaçlı gerçekleştirilecek uçuşlarda İHA0 ve İHA1 için mahallin en büyük idari amiri tarafından yasaklanan yer ve zamanlarda uçuş yapılamayacağından, Jandarma ve askeri birimlerin sorumluluk alanı içinde kalan koordinatlarda yapılacak uçuşlar için Müdürlüğümüze başvuru yapılmadan önce bu birimlerden izin alınması gerekmektedir.
ı)Müdürlüğümüzce verilecek olan izinlerde  İnsansız Hava Aracı Talimatı (SHT-İHA) 18. maddede belirtilen hususlara riayet edilmesi şartı aranacaktır.
i)İnsansız Hava Aracı Talimatı 18. ve 19. Maddedeki Hükümler için tıklayınız....

2-Genel Çekimler için;

a)Başvurular çekimden en az yedi iş günü öncesinde Müdürlüğümüze yapılacaktır.
b)Başvuru şirketin imza atmaya yetkili personeli tarafından yapılacaktır.
c)Müze ve örenyerlerinde yapılacak çekimler için gün ve saatler özellikle belirtilecektir.


ÇEKİM İZİNLERİNE İLİŞKİN DİLEKÇE ÖRNEKLERİ

1-Sinema Filmi Çekim İzni Dilekçe Örneği
2-Belgesel Çekim İzni Dilekçe Örneği
3-Amatör Kısa Film Çekim İzni Dilekçe Örneği
4-Dizi Filmi Çekim İzni Dilekçe Örneği
5-Fotoğraf Çekimi Bireysel Başvuru Dilekçe Örneği
6-Fotoğraf Çekimi Şirket İzni Dilekçe Örneği
7-Klip Çekim İzni Dilekçe Örneği
8-Öğrenciler Tarafından Çekilen Film Çekim izni Dilekçe Örneği
7-Klip Çekim İzni Dilekçe Örneği
8-Öğrenciler Tarafından Çekilen Film Çekim izni Dilekçe Örneği
9-Reklam Filmi Çekim İzni Dilekçe Örneği
10-TV Programı Çekim İzni Dilekçe Örneği
11-İHA Çekim İzni Sportif-Amatör Amaçlı Çekim İzni Dilekçe Örneği
12-İHA Ticari Müzesiz Çekim İzni Dilekçe Örneği
13-İHA Ticari Müzeli Çekim İzni Dilekçe Örneği
14-Yabancı Çekim İzni Dilekçe Örneği